Обяви

Юрисконсулт в ИА „Главна инспекция по труда”

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” обявява конкурс за длъжността “юрисконсулт” в отдел „Методология на административнонаказателната и инспекционната дейност“ , Дирекция „Правно осигуряване на инспекционната дейност“ в ИА ГИТ

Кратка визитка:

Стаж в Националната агенция за оценяване и акредитация

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Националната агенция за оценяване и акредитация обявява свободни позиции за студентски стажове през м. юли 2024г. Стажът е с продължителност 20 работни дни, неплатен, присъствен и ще се проведе в периода 1 юли 2024 г.- 26 юли 2024г. В него могат да вземат участие само български студенти с непрекъснати студентски права, които се обучават в български висши училища и са в процес на обучение към момента на кандидатстването.

Специалист обслужване на клиенти с английски и румънски език

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

Ако търсиш вълнуващо работно предизвикателство и възможност за кариерно развитие в международна технологична продуктова компания, която осигурява гъвкав работен график продължавай да четеш!  

Позиция: Специалист Обслужване на Клиенти с английски и румънски език 

Търсим енергичен и мотивиран колега, който да се присъедини към нашия екип от „Обслужване на Клиенти“ в град София. 

Специалист обслужване на клиенти с английски и немски език

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

Ако търсиш вълнуващо работно предизвикателство и възможност за кариерно развитие в международна технологична продуктова компания, която осигурява гъвкав работен график продължавай да четеш!  

Позиция:

Търсим енергичен и мотивиран колега, който да се присъедини към нашия екип от „Обслужване на Клиенти“ в град София. 

Специалист обслужване на клиенти с английски и италиански език

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

Ако търсиш вълнуващо работно предизвикателство и възможност за кариерно развитие в международна технологична продуктова компания, която осигурява гъвкав работен график продължавай да четеш!  

Позиция: Специалист Обслужване на Клиенти с английски и италиански език 

Търсим енергичен и мотивиран колега, който да се присъедини към нашия екип от „Обслужване на Клиенти“ в град София. 

Специалист обслужване на клиенти с английски и френски език

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

Ако търсиш вълнуващо работно предизвикателство и възможност за кариерно развитие в международна технологична продуктова компания, която осигурява гъвкав работен график продължавай да четеш!  

Позиция: Специалист Обслужване на Клиенти с английски и френски език 

Търсим енергичен и мотивиран колега, който да се присъедини към нашия екип от „Обслужване на Клиенти“ в град София. 

Trainees - At the European Medicines Agency (EMA)

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

 

Traineeship opportunities are now open!

At the European Medicines Agency (EMA), we believe that great young minds add important value to our work. In return, they learn new skills and get a valuable work experience.

ЮРИСКОНСУЛТ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

обявява конкурс за длъжността „юрисконсулт” в отдел „Трудови правоотношения и правно осигуряване“, Дирекция  “Инспекция по труда” със седалище София към Главна дирекция „Инспектиране на труда” в ИА ГИТ

Кратка визитка:

Internship in Storage or Server

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Introduction

During the IBM Internship Program 2024 you will have the opportunity to learn about IBM’s organization, its business processes, and the culture of high-performance that is promoted within the company. This will help you to understand how IBM operates and what it values as an organization.

You will also receive mentorship from experienced professionals within IBM.

Internship in Client Management or Learning and Development

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Introduction

At IBM, work is more than a job – it’s a calling: To build. To design. To code. To consult. To think along with clients and sell. To make markets. To invent. To collaborate. Not just to do something better, but to attempt things you’ve never thought possible. Are you ready to lead in this new era of technology and solve some of the world’s most challenging problems? If so, lets talk.

Страници