Групи

Алумни група на Стопански факултет

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/1" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Алумни Администратор</span></span>

Сдружение на възпитаниците на Стопански факултет на Софийски университет е първото алумни сдружение в българско държавни висше учебно заведение, основано през 2004 г. от 33 алумни.

За последните 10 години сдружението успява да създаде атрактивен календар от събития в областта на професионалната квалификация, кариерното развитие и социалните дейности.

Алумни група на Факултет по математика и информатика (ФМИ)

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/1" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Алумни Администратор</span></span>

Факултетът по математика и информатика (ФМИ) е основан на 24 ноември 1889 г. като Физико-математическо отделение към първото и най-престижното висше училище в България – днешният Софийски университет. През цялата си дългогодишна история ФМИ е бил духовен център за висше образование и научни изследвания.