Алумни група на Стопански факултет

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/1" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Алумни Администратор</span></span>

Сдружение на възпитаниците на Стопански факултет на Софийски университет е първото алумни сдружение в българско държавни висше учебно заведение, основано през 2004 г. от 33 алумни.

За последните 10 години сдружението успява да създаде атрактивен календар от събития в областта на професионалната квалификация, кариерното развитие и социалните дейности.

Сдружението е медиатор между настоящите студенти, възпитаниците на факултета, академичната общност, бизнеса, институциите и нестопанския сектор с цел взаимна информираност и сътрудничество за повишаване качеството на икономическото и бизнес образование.

Сдружението на възпитаниците на Стопанския факултет работи за изграждането на активна социална мрежа и пилотирането на кариерни услуги и курсове за високо управленско ниво, посредством поддържането на стратегическо партньорство между академичната общност, настоящи и завършили студенти, чуждестранни университети и работодателите в България.

Сдружението вижда своята роля и в популяризиране на алумни мрежите сред всички образователни институции в страната.

Дискусии

снимка на Атанас Георгиев

След като се регистрират в сайта alumni.uni-sofia.bg, завършилите Стопанския факултет могат да изберат и дали да станат официално членове на Сдружението на завършилите Стопанския факултет (ЕИК: 131306475, https://www.febalumni.org). За повече информация: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/stopanski_fakultet/feba_alumni_club/novini_ot_alumni_kluba/nasoki_za_pris_edinyavane_k_m_feba_alumni_club