Алумни група на Факултет по математика и информатика (ФМИ)

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/1" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Алумни Администратор</span></span>

Факултетът по математика и информатика (ФМИ) е основан на 24 ноември 1889 г. като Физико-математическо отделение към първото и най-престижното висше училище в България – днешният Софийски университет. През цялата си дългогодишна история ФМИ е бил духовен център за висше образование и научни изследвания.

Дискусии

снимка на Иван Атанасов

Бих искал да се присъединя към групата.