Обяви

Учител в подготвителен клас

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

В Основно прогресивно училище 3 и Фондация за образователна трансформация търсим учител на предучилищен клас от началото на следващата 2024/2025 учебна година.

Младши експерт в Изпълнителна агенция „Програма за образование“ (ИАПО)

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител (ЗДСл) и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл),

Изпълнителна агенция „Програма за образование“ (ИАПО)

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

за длъжността „младши експерт“

МЕНИДЖЪР НА ЕКИП ЗА ДИРЕКЦИЯ СОФИЯ 2 (Граве България)

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Ако притежавате предприемачески дух и мечтаете зa развитие във финансовия сектор, обмислете кариера в Граве България Животозастраховане.

GRАWЕ Group, основана през 1828 година в Грац, Австрия, е една от водещите застрахователни и финансови групи в Централна и Източна Европа. Компанията притежава над 40 дружества в областта на застраховането, банковата дейност и управлението на недвижимата собственост.

Какво можете да очаквате от позицията?

Експерти в дирекция "Контрол" на ТД на НАП СОФИЯ

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП СОФИЯ

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЕКСПЕРТНА ДЛЪЖНОСТ В ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ“

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАП?

Искате ли да бъдете част от единствената държавна организация, която е в основата за успешното развитие на всички останали държавни институции и спомага за доброто съществуване на държавата ни?

Инспектор в отдел „Административно, информационно и правно осигуряване” към ГД „Инспектиране на труда”

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” обявява конкурс за длъжността „инспектор” – 2 щатни бройки в отдел „Административно, информационно и правно осигуряване”, Дирекция  “Инспекция по труда Софийска област” със седалище София към Главна дирекция „Инспектиране на труда” в ИА ГИТ

Кратка визитка:

Инспектор в отдел "Трудови правоотношения и правно осигуряване" към ГД "Инспекция по труда"

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” обявява конкурс за длъжността „инспектор”  - 5 щатни бройки в отдел „Трудови правоотношения и правно осигуряване”,  Дирекция  “Инспекция по труда” със седалище София към Главна дирекция „Инспектиране на труда” в ИА ГИТ 

Кратка визитка:

Младши финансов експерт, Регулаторно и групово отчитане в tbi bank

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Who we are:

Do you want to join a well-established bank with a start-up culture? No, we’re not joking!

We, at tbi, have been one the most profitable banks for years and we are growing at a fast pace. We’re a bank with a long history of success that operates as a start-up and we’re always on the lookout for new opportunities to grow our business. How do we do that?

Логопед

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

За ЦОП "Пътека"

Центърът за обществена подкрепа "Пътека" е нова инициатива, стартирана през началото на 2024 г., като държавно делегирана дейност към Столична община. Нашата мисия е да предоставяме качествена терапия и рехабилитация, информиране и консултиране, общностна работа, както и застъпничество и посредничество, на тези, които се нуждаят.

Позицията: Логопед

Lean Manufacturing Specialist/ Expert

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Date:  May 5, 2024

Location:  Dupnitsa, Bulgaria, 2600

Company:  Teva Pharmaceuticals

Job Id:  53427

Who we are

Страници