Учител в подготвителен клас

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

В Основно прогресивно училище 3 и Фондация за образователна трансформация търсим учител на предучилищен клас от началото на следващата 2024/2025 учебна година.

Нашата организация има за кауза да подпомогне промяната, която искаме да видим в България. С екипите си от учители, педагогически лидери и методици работим по реализирането на най-новите образователни тенденции и практики като създаваме образователен модел, който следва естественото развитие на детето, запазва неговата уникалност и целенасочено ръководи процеса на активно учене и изследване на света.

Като учител в прогресивно училище ще:

1. Формулирате ясни и последователни цели, свързани с учебното съдържание и планирате образователния процес в предучилищен клас.

2. Подготвяте материали и планирате дидактически и преживелищни дейности;

3. Стимулирате изследователско учене.

4. Развивате и се грижите за културата в класната стая и взаимоотношенията между учениците.

5. Администрирате образователния процес и обратната връзка към учениците и родителите.

6. Участвате в екипни срещи за планиране и рефлексия на програмата в подготвителен етап.

7. Прилагате рефлексията към собственото преподаване за усъвършенстване на планирането и реализацията на учебния процес.

Какво е нужно да имате като умения, качества и опитност?

 • Висше образование по специалността предучилищна/начална училищна педагогика или в процес на завършване;
 • Минимум три години опит в преподаване и управление на групова динамика с деца и/или ученици в предучилищен/начален етап (с предимство ще се разглеждат кандидати с опит в Монтесори педагогика;
 • Английски език – писмено и говоримо, ниво В1;
 • Широка обща култура и интереси, насочени към иновативни тенденции и практики в образованието;
 • Позитивизъм, откритост и любознателност;
 • Рефлективност, проактивност и екипно сътрудничество;
 • Готовност за учене и самоусъвършенстване.

 

На нашите учители ние предлагаме:

 • Работа в креативен и сплотен екип;
 • Гъвкава среда, в която могат да учат и да се развиват;
 • Въвеждаща програма, международни обучения и коучинг програма за професионално развитие;
 • Възможност за използване на Multisport карта.

 

Ако искате работата Ви да е интересна, предизвикателна и носи повече смисъл за Вас и другите, ако вярвате в каузи и сте готови да сте част от екип, който създава бъдещето, то ще очакваме да изпратите на rozalia.radeva@transform.bg:

 • Професионална автобиография;
 • Мотивационно писмо или кратко видео, в което да ни споделите защо искате да сте учител в прогресивно училище, с какво бихте допринесли, с какво работата при нас ще допринесе за вашето развитие, и пример/и за нестандартен подход във вашата практика.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Благодарим за интереса!

Ще се свържем с одобрените по документи кандидати.