Skip to Content

За нас

Според Рейтинговата система на висшите училища в България – най-добре се реализират на пазара на труда студентите от Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Кариерната успеваемост е един от основните критерии за качеството на образованието във ВУЗ. В Мандатната програма на ректорското ръководство на Софийски университет „Св. Климент Охридски” - с цел подпомагане професионалното израстване и социалната интеграция на младите хора, възстановяването на дейността на Университетския кариерен център е един от основните приоритети. Обновеният Център за кариерно развитие е факт от началото на 2011 година. С цел да осигурим удобен и бърз начин за всички заинтересовани от услугите, които се предлагат в ЦКР, бе разработен сайтът career.uni-sofia.bg 

В ролята си  на медиатор между студентите и представителите на бизнеса, държавната и общинската администрация и неправителствените организации чрез сайта career.uni-sofia.bg ние се фокусираме върху две основни цели:

 1. Да предоставим възможност на студентите от СУ "Св. Климент Охридски" да се възползват от услугите на Центъра за кариерно развитие и да получават актуална информация за стажове и свободни работни места с гаранция за качество. 

 2. Да предоставим интернет платформа за безплатно публикуване на обяви за работа и стаж на представителите на бизнеса, държавната и общинската администрация и неправителствените организации

Всеки студент на Софийски университет „Св. Климент Охридски” е вече регистриран и може да използва ресурсите на сайта като влезе в системата с потребителско име и парола от СУСИ.

Работодателите имат възможност да изградят индивидуалните си профили – регистрирайки се напълно безплатно и сами да менажират своите обяви за стаж и работа.  

Всеки, който иска да се свържe със служителите на Центъра за кариерно развитие, може да го направи на следните телефони и адреси: 

Тел: 930 84 86

E-mail: career@uni-sofia.bg

Адрес: бул. "Цар Освободител" 15, Информационно-рекламен център