Skip to Content

Новини

Стартира конкурсната кампания за стипендии на Фондация „Еврика“

За тринадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА" ще определи студенти, които ще получават  именни стипендии в размер на 2 000 лв. годишно  в  десет области:

1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;

2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;

3. Физика на името на акад. Георги Наджаков;

4. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;

5. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;

6. Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;

Фондация „Подкрепа за образование” ще предостави стипендии на 10 студента в неравностойно положение

Фондация „Подкрепа за образование” предоставя годишни стипендии на 10 студента, в размер на 2000 лв. всяка. 

Право на кандидатстване имат младежи, ненавършили 26 години, които са сираци или полусираци (без родители или само с един родител) и са студенти редовна форма на обучение през учебната 2015-2016 г. по държавна поръчка във висше учебно заведение в Република България. 

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания: 

- среден успех, не по-нисък от добър (4,00);

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ вече участва в стажантската програма по превод Elia Exchange

По инициатива на ФКНФ на 2 юли 2015 г. Софийският университет „Св. Климент Охридски“ се присъедини към програмата Elia Exchange за международни стажантски практики на студенти по превод.

Извънреден прием на договори по проект Студентски практики - 2 юни 2015г.

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява 89 свободни позиции по проект „Студентски практики“. Договори ще бъдат приемани само на 2 юни от 10:00 до 12:00ч. и от 13:00 до 17:00ч.

Абонирай се за новости