Skip to Content

Посъветвай

 • Адресите на уеб-страници и e-mail адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
 • Разрешени HTML tag-ове: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <span> <br> <p>

  Този сайт позволява HTML. Овладяването на HTML може да ви се стори страшно, но много лесно можете да научите как да използвате някои от основните HTML тагове. В тази таблица са показани примери за всеки таг, разрешен в този сайт.

  За повече информация виж W3C

  Описание на тагПишетеПолучавате
  Котви се използват, за да се създават връзки с други страници.<a href="https://career.uni-sofia.bg">Кариерен Център при СУ "Св. Климент Охридски"</a>Кариерен Център при СУ "Св. Климент Охридски"
  Курсив<em>Курсив</em>Курсив
  Получерно<strong>Получерно</strong>Получерно
  Цитиран<cite>Цитиран</cite>Цитиран
  Кодиран текст, използван, за да се покаже програмистки код.<code>Кодиран</code>Кодиран
  Несортиран списък - използвайте <li> преди всеки елемент.<ul> <li>Първи елемент</li> <li>Втори елемент</li> </ul>
  • Първи елемент
  • Втори елемент
  Сортиран списък - използвайте <li> преди всеки елемент<ol> <li>Първи елемент</li> <li>Втори елемент</li> </ol>
  1. Първи елемент
  2. Втори елемент
  Списъците със дефиниции са подобни на другите HTML списъци. С <dl> започва списъка с дефиниции, с <dt> започва всеки термин, и с <dd> започва описанието на всяка дефиниция.<dl> <dt>Първи елемент</dt> <dd>Първа дефиниция</dd> <dt>Втори елемент</dt> <dd>Втора дефиниция</dd> </dl>
  Първи елемент
  Първа дефиниция
  Втори елемент
  Втора дефиниция
  Няма помощна информация за тага span.
  По подразбиране таговете за нов ред се добавят автоматично, така че използвайте този таг, за да добавите нов ред. Изполването на тези тагове е различно, защото няма отваряща/затваряща двойка, както е при всички други тагове. Използвайте " /" във вътрешността на тага, за да осигурите съвместимост със стандарта XHTML 1.0Текст с <br /> таг за нов редТекст с
  таг за нов ред
  По подразбиране таговете за параграф се добавят автоматично, така че използвайте този таг, за да добавите нов параграф.<p>Параграф едно.</p> <p>Параграф две.</p>

  Параграф едно.

  Параграф две.

  Най-рядко използваните символи може да се вмъкват директно.

  Ако имате проблеми, използвайте HTML комбинациите за представяне на такива символи. Най-общо те изглеждат така: &amp; за един амперсанд & символ. За пълния списък на тези комбинации, вижте страницата HTML знаци. Някои от тези символи са:

  Описание на символПишетеПолучавате
  Амперсанд&amp;&
  По-голямо от&gt;>
  По-малко от&lt;<
  Кавичка&quot;"
 • Редовете и параграфите се разпознават автоматично. Таговете <br /> нов ред, <p> параграф и </p> се вмъкват автоматично. Ако даден параграф не бъде разпознат, просто добавете два празни реда.