Skip to Content

Frequently Asked Questions - jobseeker

Как да получите достъп до съдържанието на сайта?

Информацията и функциите на раздел "Търсещи работа" от сайта на ЦКР могат да бъдат разглеждани и използвани само от студентите на СУ "Св. Климент Охридски".  За да получите достъп до тях е необходимо да изберете командата “Вход”, достъпна от горния десен ъгъл на екрана от публичната част на Уеб портала и да използвате като потребителско име и парола тези, които сте получили след регистрацията си в системата СУСИ.

 Ако нямате регистрация за системата СУСИ:

Потребителско име всеки студент може да получи онлайн на адрес http://cas.uni-sofia.bg/след въвеждане на факултетен номер (само цифри) и ЕГН.

Първата парола е ЕГН на студента! Паролата се сменя след влизане в СУСИ-4.

Студентите от I курс в бакалавърските програми ще получат потребителско име и парола след записване на всички първокурсници по процедура, обявена на сайта на СУ след 1 септември. Моля, следете за допълнителна информация на сайтовете на отделните факултети.

Ако имате проблеми с идентификацията, се обръщайте към администратора на LDAP (потребителски имена и пароли) за Вашето звено или факултет (наличен в списъка по долу).

Не предоставяйте на никого информация за Вашите потребителско име и парола!

Не забравяйте след завършване на работа със служебната част (Интранет) от портала на СУ да се върнете към публичната част (команда “Изход”)! 

 

LDAP администратори по факултети и звена:

 

 

Факултет Администратор Телефон
Философски факултет Зорница Стоянова Ангелова 9711002495
Биологически факултет Ирина Дитмар Шнайдер 8167/205
Факултет по математика и информатика Митко Видев Янчев 8161 766
Факултет по журналистика и масова комуникация Христиана Богданова Владова 9308 409
9819 409
Мариела Методиева Николова
Стопански факултет Весела Емилова Мишева 8 738 310
Геолого-географски факултет Антоанета Димитрова Бечева 9308 277
Физически факултет Николай Николаев Зографов 8161 720
Факултет по класически и нови филологии Лора Симеонова Минчева 9804357
Факултет по педагогика Радмила Иванова Луканова 9308 337
9894563
Факултет по славянски филологии Емилиян Антонов Николов 9308 387
Химически факултет Катерина Душкова Миланова 8161 660
Факултет по начална и предучилищна подготовка Ася Николаева Йорданова 9706 243
Милка Таньова Белева 9706 234
Юридически факултет Евдокия Йорданова Йорданова 9442217
Богословски факултет Христо Стоянов Бъчваров 9890115/15
Исторически факултет Юри Тодоров Тодоров 9308 279
Медицински факултет Емилия Петкова Цанкова - Костадинова 8687140
Департамент по езиково обучение Иван Кирилов Доков 878880802
ДИУУ Габриела Стефанова Каменова 8080 748
Ректоратска администрация Илия Иванов Масларов  
Университетско радио Кристина Георгиева Цанова  
Университетско издателство Лозан Антонов Тодоров 9308 383
Задължително ли е да попълня информацията в профила?

Да, задължително е. Тя е основната информация в едно CV и без нея не можете да разглеждате в детайли обявите за работа или да кандидатствате за тях. На база информацията, която сте въвели, в "Съобщения" автоматично ще получавате обяви за работа, които отговарят на вашите критерии за търсене.

Как да си направя CV?

От меню "Търсещи работа" избирате поле "Моята автобиография", където трябва да попълните десет основни стъпки:

  • Информация за контакт
  • Професионален опит
  • Висше образование
  • Колеж
  • Средно образование
  • Допълнително обучение
  • Езици
  • Сертификати
  • Компютърни умения
  • Други компютърни умения

Попълването на всички полета не е задължително.

Проверени ли са регистрациите на фирмите и обявите публикувани в сайта?

Кариерният център на Софийски университет "Св. Климент Охридски" е създаден, за да подпомага студентите на Университета в тяхното кариерно ориентиране и професионалната им реализация. В този смисъл всеки един работодател в интернет-платформата подлежи на предварително проучване и одобрение, които да определят не само дали работодателят е регистриран по нормативната рамка на Република България, но и дали дейностите които извършва не уронват престижа както на Университета така и на студентите.

Мога ли да се регистрирам свободно като търсещ работа за сайта?

Не, регистрацията за търсещ работа се осъществява автоматично ако сте студент в СУ.

Какво означава “Списък компаниии в системата”?

Тук можеш да видиш всички регистрирани на сайта компании, които публикуват обяви за работа, или разглеждат базата от автобиографии, или и двете. Всяка от тях има кратък профил и лице за контакти.