Skip to Content

Frequently Asked Questions - employer

Може ли работодателят да разглежда профили на студенти?

Работодателят има достъп до профил на студент – само при условие, че студентът е кандидат по обява за работа на конкретния работодател.

Може ли да се удължава срока на публикуваните обяви?

Срокът може да бъде удължен, след като промените състоянието на обявата на "Чернова" и тя подлежи на повторно одобрение.

Как се публикува обява за работа или стаж?

Попълването става след регистрация на Работодател. Избирате от менюто "Публикуване" и попълвате електронната форма, която съдържа няколко задължителни полета и допълнителни полета с различни критерии за дадената позиция. Специфичното при публикуване на обява за работа са статусите през които обявата преминава. Докато обявата е със статус "Чернова" тя се вижда само от вас и можете да нанасяте промени във всяко едно от полетата. В момента, в който преминете към статус "За одобрение", вече не можете да правите корекции по обявата – тя е изпратена за одобрение на администраторите. В статус "Публикувана" вашата обява вече се вижда и в студентската платформа и за да се направят нови корекции, отново трябва да бъде обозначена като "Чернова" и в последствие да мине за одобрение. За улеснение на работодателите обявите, чийто срок е изтекъл могат да се следят в "Моите обяви за работа" със статус "Изтекъл" и при необходимост да бъдат повторно публикуване, отново след одобрение.

Какви са критериите за регистрация на работодател?

Кариерният център на Софийски университет „Св. Климент Охридски” е създаден, за да подпомага студентите на Университета в тяхното кариерно ориентиране и професионалната им реализация. В този смисъл всеки един работодател в интернет-платформата подлежи на предварително проучване и одобрение, които да определят не само дали работодателят е регистриран по нормативната рамка на Република България, но и дали дейностите които извършва не уронват престижа както на Университета така и на студентите. 

Безплатно ли е публикуването на обяви за работа в career.uni-sofia.bg?

Публикуването на обяви за работа в сайта на Кариерния център на Софийски университет "Св. Климент Охридски" е безплатно. То става след регистрация като "Работодател".

Осъществява ли се контрол върху регистрациите на компаниите?

Да, регистрациите на компаниите се проверяват и се активират след като бъдат одобрени от администратор