Skip to Content

News

Google Company Presentation

Google's mission is to organize the world's information and make it universally accessible and useful. And while we’re committed to building the perfect search engine, our work goes well beyond delivering accurate search results.

Questionary About Career Development

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТУДЕНТИТЕ, КОИТО ИСКАТ ДА ПРЕМИНАТ ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ”

Всеки студент (редовен, задочен) може да проведе практическо обучение в реална работна среда веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една образователно-квалификационна степен (бакалавър, магистър). Практическото обучение се състои в провеждане на практика, която съответства на изучаваната от студента специалност в рамките на 240 (астрономически) часа.

Trainee Program for Fresh University Graduates

Trainee Program for Fresh University Graduates

If you are ready to join great world of beer 

meet details below

Syndicate content