Skip to Content

Стартира конкурсът за кариерни посланици на EPSO за България

Студентите и докторантите на СУ имат възможността да кандидатстват за кариерни посланници на Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) за България за 2016г. Ролята на кариерния посланник е да бъде контантно лице, което да информира своите състуденти относно възможностите за работа и стаж в европейските структури, процедурите за кандидатстване и областите, в които биха искали да се развиват. Кандидатстването се извършва онлайн на този адрес, като крайният срок за подаване на документите е 1 април 2016г., 12:00 часа на обяд (брюкселско време).

Основните изисквания за участие в конкурса са кандидатите да са граждани на ЕС, студенти или докторанти по време на своя мандат като кариерен посланик (сепрември 2016 / септември 2017), да общуват отлично на български и английски език както и да присъства на обучение, което ще се проведе през месец септември 2016г. Избраният кандидат ще трябва да може да отделя минумум два часа седмично за изпълнението на тази роля и да организира информационни събития за своите състуденти . Програмата не поставя ограничения по отношение на специалностите на кандидатите.

Повече информация за конкурса за кариерни посланици на EPSO за България, можете да намерите на този адрес.