Skip to Content

Стажове в държавната администрация

На портала http://staj.government.bg  са публикувани 1130 стажантски позиции за летните стажове по Програмата за студентски стажове в държавната администрация. Всички студентите могат да кандидатстват в срок до 17 април за до 5 позиции от професионалното направление, в което се обучават. В рамките на лятната кампания могат да проведат 1 стаж. Кандидатстването е онлайн чрез регистрация в портала.