Skip to Content

Презентация на Дирекция "Бюро по труда" за EURES

Дата на събитието: 
Wed, 24/02/2016 - 16:00 - 18:00

На 24.02.2016 от 16ч. до 18ч. в зала №2 на Ректората в северното крило, Дирекция "Бюро по труда" ще проведе информационна среща, на която ще бъдат представени възможностите за провеждане на стаж на студенти редовно и задочно обучение в поделения на Агенция по заетостта, както и възможностите за трудова реализация чрез EURES - мрежата за професионалната мобилност в Европа.