Skip to Content

За нас

Според Рейтинговата система на висшите училища в България – най-добре се реализират на пазара на труда студентите от Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Кариерната успеваемост е един от основните критерии за качеството на образованието във ВУЗ. В Мандатната програма на ректорското ръководство на Софийски университет „Св. Климент Охридски” - с цел подпомагане професионалното израстване и социалната интеграция на младите хора, възстановяването на дейността на Университетския кариерен център е един от основните приоритети.

„Златната ябълка на успеха“ 2016

„Златната ябълка на успеха“ 2016

Анкетна карта

Уважаеми колега, Молим Ви да попълните тази анкетна карта, като изберете отговора, който е най-точен според вас. Това би ни помогнало да разберем по какъв начин бихме били най-полезни за студентите на Софийски университет. Анонимността Ви е гарантирана!

Абонирай се за новости